user_mobilelogo

Elverum turn har for tiden:

Konkurranseturn gutter/menn

Konkurranseturn jenter/kvinner

Troppsgymnastikk

Utøverne her rekrutteres fra klubbens øvrige partier, samt andre klubber.

INNTAK TIL KONKURRANSEPARTI I APPARATTURN

Alle som skal inn på et konkurranseparti starte i Messehallen på breddeparti og forparti (inntak til
konkurranseparti skjer via forparti).  De må ha vært på forparti 2 i minimum ett halvt år.

Der skjer inntak 1-2 ganger pr. år (jul og sommer), avhengig av hvilken kapasitet det er på partiene og antall trenere.  Ved nytt inntak vil alle som går på forparti få samme tilbud om å melde interesse om overgang til en konkurransegruppe.

Utøvere som ikke får plass på en konkurransegruppe, kan melde ny interesse ved neste uttak.

Det tas som en forutsetning for å være på en konkurransegruppe at barnet vil trene 2 ganger pr. uke, og ha lyst til å delta på lokale konkurranser.

Det stilles en del krav til foreldrene på disse konkurransepartiene:
    *MÅ stille på dugnad under Birkebeinerrennet
    *MÅ stille på dugnad under Birkebeinerrittet.
    *Dugnader i forbindelse med alle konkurranser og samlinger i turn
    *Tilsynsvakter ca. 1 kveld ca. hver 5. uke.

Pris:

4500 for 6 gnr i uken,
4000 for 5 gnr i uken,
3500 for 4 gnr i uken,
3000 for 3 gnr i uken,
2500 for 2 gnr i uken.