user_mobilelogo

Verdigrunnlag Elverum turn

I Elverum turn retter vi oss etter bestemmelser og rettigheter for barneidrett. Disse gjelder for utøvere til fylte 12 år.

 

 - For oss er det viktig å skape et miljø som oppleves trygt og preges av gjensidig respekt av alle involverte parter.
 - Foresatte skal være trygge på at deres barn og unge er i de beste hender under trening og konkurranser.
 - Alle utøvere skal være trygge på at de er inkludert i fellesskapet samtidig som alle blir sett og hørt som enkeltindivider, når de er i turnhallen.
 - Våre trenere skal være voksenpersoner som er der for utøverne fra de kommer til de forlater hallen.
 - Alle med verv og roller skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner som våre utøvere kan søke til for å få den nødvendige trygghet.

 

Basis for dette miljøet er gjensidig respekt mellom trenere, utøvere, foreldre og alle klubbens involverte og for de verdiene vi bygger på.

 

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.

 

I begrepene glede, mestring og meningsfylt fellesskap legger vi følgende:

 

Glede: Vi ønsker at alle deltagere skal oppleve glede ved å drive med turn.

 

 - Glede kan knyttes til en personlig opplevelse av spenning og velvære.

 - For de yngste henger glede nært sammen med lekpreget aktivitet mens det for andre knyttes til å lære noe nytt gjennom målbevisst trening.

 - Elverum turn tilbyr partier som passer for ulike behov.

 

Mestring: Vi ønsker at alle utøvere skal føle mestring gjennom turnaktivitet.

 - Følelse av mestring henger nært sammen med riktig utfordring. En god utfordring samsvarer med utøverens evner og ønsker.

 - Mestring måles ikke nødvendigvis opp mot andres prestasjoner, men følelsen av å strekke sine egne grenser sammen med andre.

 - Mestring gir en god følelse og styrker selvtilliten. Selvtillit gir mot og ønske om å lære mer. 

 - For at alle skal kunne oppnå mestring på sitt nivå har vi partier som passer for ulike behov og ønsker.

Meningsfylt fellesskap:
Alle utøvere skal oppleve fysisk aktivitet i et meningsfylt
fellesskap.
 - Et meningsfylt fellesskap handler om å ha det moro sammen med andre, samtidig som den enkelte utøver opplever turnaktivitet som givende.
 - I et meningsfylt fellesskap opplever alle utøvere at de har mulighet til å påvirke sin egen situasjon, med tanke på hvor mye de skal trene og om de skal konkurrere eller ikke.
I Elverum turn har vi utøvere med svært ulike ambisjoner og vi ønsker at alle skal oppleve glede, mestring og meningsfylt felleskap. Hos oss er det lov å turne fordi det gøy og det er lov å turne med ambisjoner. Vi har partier som passer for alle.

 

Hva betyr så dette i praksis?
For våre utøvere betyr dette å:
… møte på trening med positiv innstilling
… engasjere seg positivt i de andre utøvernes prestasjoner
… møter til alle treninger på sitt parti og sier ifra til trener ved fravær
… ha håret oppsatt og være kledd i egnede treningsklær
… lytte til trenerne når de snakker og følge deres instruksjoner
For våre trenere betyr dette:
… at aktiviteter tilpasses utøverne i gruppa, så langt det lar seg gjøre, slik at den enkelte kan oppleve mestring
… at trenerrollen også innebærer å jobbe med fellesskap og solidaritet i gruppa
For våre foreldre betyr dette:
… å motivere barna til å velge riktig parti slik at de har gode muligheter for å oppleve glede og mestring
… å sørge for at barna møter til alle treninger
… å snakke positivt om alle utøvere og trenere i klubben for å styrke fellesskapet i Elverum turn.
… å heie på alle barn som deltar i konkurranser
… å ta opp saker med trener utenom treningstidene og ikke forstyrre treningen