Her er årsmøtedokumentene til årsmøtet på Terningen Arena den 29. mars kl. 18.00:

 1. Forslag til saksliste
 2. Forslag til forretningorden
 3. Elverum Turns årsberetning
 4. Lov for Elverum Turn
 5. Styret forslag til medlemskontingent og vedtak om fullmakt for fastsettelse av treningsavgifter
 6. Styrets forslag til budsjett for 2017
 7. Styrets forslag til organisasjonsplan/-kart, klubbhåndbok og økonomihåndbok
 8. Valgkomiteens innstilling
 9. Styrets innstilling til ny valgkomite
 10. Regnskap for 2015 med revisors beretning
 11. Regnskap for 2016 med revisors beretning